Geschiedenis

Het historische 17e-eeuwse grachtenpand, Casa Luna, in Amsterdam dateert uit 1616. (de naam van het huis vindt zijn oorsprong in de gevel, waar boven de hijsbalk de wassende maan in reliëf staat afgebeeld).

Het voorhuis dateert uit 1616. De grond werd in 1615, tijdens het twaalfjarig bestand (1609 -1621) uitgegeven aan lijmsieder Marcus Wouters uit Leiden.

Door overerving is het huis tot 1757 in één familie gebleven. In 1757 werd het door Rachel Post verkocht op de veiling. Toen woonde en werkte de boekverkoper/kaartenmaker Visser er.

Informatie van de heer Zantkuijl, monumentenzorg: Het achterhuis dateert van voor de alteratie 1578; het was een arbeidershuis in het veld van voordat de gracht werd gegraven. In die tijd was de ingang via de achterkant waar een sloot liep. Dit is te zien op de kaart van Cornelis Anthoniszn. uit 1544.

Informatie uit het stadsarchief: Dit is het oudste huis aan dit stuk gracht. Onder het achterhuis is een waterkelder. Na  de verkoop van 1757 heeft de verbouwing in Louis XV stijl ( rococo) plaatsgevonden. Er werden twee Stijlkamers, in Voor- en Achterhuis, gemaakt met wandschilderingen op doek, een Utrechtse Schouw in het Achterhuis en een Rococo Schouw in het Voorhuis. In het tussenhuis kwamen de trap met versierde ballusters en de twee gestucte gepolychromeerde haut-reliëfs. // In 1935 zijn de schilderingen uit de Louis XV tijd verwijderd omdat ze stonken. Ze zijn aan het Rijksmuseum geschonken onder de naam van de schilder; niet onder het adres. Hierdoor zijn ze niet meer te traceren.

In de 19e en begin 20e eeuw was er 75 jaar een banketbakkerij. In 1919 heeft de banketbakker de ronde Jugendstil etalageramen en de grote schuiframen rond de binnenplaats laten maken. In die tijd mochten mensen niet meer in de kelders wonen (begin van de woningwet) omdat ze met hun voeten in het water leefden. Midden stoep en kelder ingangen werden verwijderd. De vloer van de winkel werd verlaagd naar straatniveau.

In 2008 heeft de Haarlemse kunstenaar Willem Schouten in de Stijlkamer van het Achterhuis opnieuw een wandschildering op doek gemaakt. Een kleine ets van Coenraed Decker (17e eeuw) vormde het uitgangspunt. Hij was een tijdgenoot van Jacob Ruisdeal (bekend van zijn Haerlempjes) en Hercules Segers (bekend vanwege zijn experimenten met uiteenlopende technieken).

Door de eeuwen heen was het huis een plek waar zowel gewoond als gewerkt werd. Na jaren van restauratie is de geschiedenis zichtbaar geworden. In de traditie van het huis is de oude kunst gerestaureerd en zijn er nieuwe kunsttoepassingen gemaakt.

Voor de restauratie volgde Maud Verbruggen diverse cursussen bij het Nationaal Restauratie Centrum. Zij kreeg advies van bevriende restauratoren uit het Uffici museum in Florence voor de restauratie van het gepolychromeerde reliëf-stucwerk in de gang.

Eigenaresse Maud Verbruggen heeft er haar beeldende kunst Studio waar zij opdrachten ontwerpt en uitvoert. Haar foto's zijn in divers formaat op afspraak te kopen.

De entreehal wordt gebruikt als Expositieruimte voor hedendaagse kunst. Studio en Gastenkamers zijn zorgvuldig gerestaureerd en ingericht met design meubelen.