Casa Luna Studio

Amsterdam

Casa Luna Art Studio

Casa Luna Art Studio is een werkatelier/design studio en expositieruimte gevestigd in een 17e eeuws pand aan de Leliegracht in het centrum van Amsterdam waar getalenteerde mensen die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector de mogelijkheid wordt geboden om voor korte perioden hun werk te presenteren aan het publiek.
Uitgangspunt hierbij is het bevorderen van dialoog, zowel tussen kunstenaars onderling, als binnen en rondom de kunst.

Aanknopingspunten zijn: een duidelijk werkplan, inhoudelijke kwaliteit, thematiek, motivatie, financieel draagvlak, presentatievorm, ideeën met betrekking tot het gebruik van de ruimte, eventuele bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden.

het Atelier

In dit Atelier krijgt u een indruk van de geschiedenis en van de beeldende kunst, zoals in het 17e eeuwse grachtenhuis aanwezig: van haar ontstaan rond 1616, tot de verbouwing in 1752, tot aan de muurschildering die naar een 18e eeuwse prent werd gemaakt door de hedendaagse beeldend kunstenaar Willem Schouten.

Ook geven wij een beeld van moderne beeldende kunst in Nederland.

Bij uw bezoek aan het Atelier kunt u andere kunst, zoals prenten  en ontwerpen voor opdrachtkunst van de hand van enkele Nederlandse beeldend kunstenaars bekijken.

Wij zijn geopend, bij mooi weer, 's zaterdags van 13 -17 uur. In de zomer ook op zondag, bij mooi weer, zolang het licht is.